Ποιοι είμαστε...

Το ασφαλιστικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 2002 και βρίσκεται επί της οδού Ιωαννίνων 30 & Λαμπελέτ στην Αθήνα σε μια περιοχή που αν και κεντρική, συνδυάζει εκτός από την εύκολη πρόσβαση και απροβλημάτιστη σταθμευση για τον επισκέπτη.

Συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες και γνώμονας λειτουργίας αλλά και επαγγελματική μας φιλοσοφία η ουσιαστική κάλυψη στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Το γραφείο μας λειτουργεί και αναπτύσεται δυναμικά σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων καιεπιπρόσθετα διαθέτει εξειδίκευση και πιστοποίηση σε επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα (τεχνική Financial Planning).